Kako bismo što bolje ostvarili naš cilj stvorili smo Plan razvoja u kojemu smo prepoznali probleme Slavonije i Baranje i našli adekvatna rješenja.

Posebna prioritetna područja Plana razvoja:

 • poučavanje i razvijanje znanja i umijeća poljoprivrednika te poboljšanje njihovog socijalnog položaja
 • razvijanje navike cjeloživotnog učenja sukladno potrebama tržišta
 • primjena informatičko-komunikacijske tehnologije za sektor poljoprivrede i gospodarstva
 • jačanje društvenih veza, udruživanje poljoprivrednika, njihova suradnja, komunikacija, međusobno pomaganje te izgradnja bliskih odnosa
 • davanje raznovrsne pomoći u edukaciji ruralnog stanovništva
 • povećanje uključenosti lokane zajednice, socijalnih i drugih partnera u edukaciji, odnosno obrazovanju
 • inovativni pristupi u obrazovnom procesu ruralnog stanovništva i usklađivanje s programima EU na svim razinama
 • jačanje lokalnih kulturnih vrednota
 • jačanje svijesti o pripadnosti europskom kulturnom i obrazovnom krugu
 • zaštita interesa članova te donošenje odgovarajućih mjera za unaprjeđenje edukacijskog sustava
 • organiziranje stručne i administrativne pomoći, predavanja i savjetovanja iz područja poljoprivredne proizvodnje
 • osiguranje savjetodavne pomoći malim i srednjim poduzetnicima te obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 • organizacija stručnih predavanja i usavršavanja poljoprivrednika
 • edukacija o razvijanju seoskog turizma uz ponudu domaćih proizvoda