Institut za tlo i očuvanje zemljišta, Agencija za poljoprivredno zemljište Osijek i Institut za ratarstvo i povrtlarstvo Novi Sad nositelji su projekta “Poljoprivreda u suradnji s prirodomChain” iz prekograničnog programa suradnje Hrvatska-Srbija 2007.-2013. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju zaštite okoliša upravljanjem rizicima onečišćenja iz poljoprivredne proizvodnje u pograničnom području Podunavlja. Ciljane skupine su poljoprivredni proizvođači iz pograničnog područja, a krajnji korisnici pogranične jedinice lokalne samouprave, poljoprivredni proizvođači iz pograničnog područja, institucije zadužene za poljoprivredu i vodno gospodarstvo te institucije zadužene za zaštitu prirodnih vrijednosti.

U petak, 25. travnja 2014. godine, u Agenciji za poljoprivredno zemljište u Osijeku organiziran je seminar za poljoprivredne proizvođače s ciljem informiranja o novostima u EU / HR zakonodavstvu te obvezama institucija i poljoprivrednih proizvođača. Interes poljoprivrednih proizvođača za tu tematiku bio je značajan i tražila se stolica više.

Na seminaru su obrađene tri teme:

Prva tema: “Program ruralnog razvoja RH 2014.–2020.” prezentirala je dr. sc. Draženka Gutzmirtl. Predstavljeni su prioriteti i odobrene mjere ruralnog razvoja te mogućnost ostvarenja potpora po korisniku unutar određenih mjera.

Druga tema: “Izravna plaćanja u poljoprivredi” prezentirala je Ivana Plaščak. Prezentirani su podnošenje zahtjeva i prava na plaćanja te vrste potpora u 2014. godini.

Treća tema: “LAG i povezivanje u kratke lance prodaje (opskrbe)” prezentirao je mr. sc. Stanko Dabić.

U okviru treće teme predstavljen je rad LAG-a Baranja i govorilo se o Uredbi EU broj 1151/2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, koja je stupila na snagu 3. 1. 2013. godine, a kojom se uvodi jedinstven sustav označavanja za lokalnu poljoprivredu i izravnu prodaju, koji bi pomogao proizvođačima u lokalnoj prodaji njihovih proizvoda.

Naglasak predavanju bio je na potrebi povezivanja malih poljoprivrednih proizvođača i njihovom organiziranju za uspostavljanje mogućih kratkih lanaca prodaje lokalnih proizvoda te na ulozi LAG-ova kao partnera u takvim projektima.

Predavanja su potaknula sudionike seminara, male poljoprivredne proizvođače, na raspravu o mogućnostima izravne prodaje kroz udruživanja i organiziranje kratkih lanaca prodaje na području Osječko-baranjske županije.

Tijekom svibnja održat će se drugi dio seminara na kojem će predavači prezentirati nove teme u okviru projekta “Poljoprivreda u suradnji s prirodomChain“.

Izvor: LAG Baranja