Srce Slavonije i Baranje ima vrlo čvrst stav o važnosti poljoprivrede i gospodarskog razvitka pomalo zapostavljene regije Slavonije i Baranje.

Udruga je osnovana radi pružanja potpore ruralnom stanovništvu u stjecanju znanja i vještina koje će im omogućiti pristup informacijama te potporu i mentorstvo u njihovom gospodarskom razvoju.

Poljoprivreda je najvažnija grana istočnog dijela Hrvatske. Generacije su je njegovale stoljećima, jer su ljudi u zemlji vidjeli svoj opstanak. S obzirom da poljoprivrednici nisu u mogućnosti pratiti nove trendove na području informatičko-komunikacijske tehnologije za sektor poljoprivrede i gospodarstva, zbog iznimno velike zaposlenosti u ovom turbulentnom i suvremenom svijetu, mi kao Udruga želimo kontinuiranim ulaganjem kroz stručnu edukaciju i usavršavanje uložiti upravo u njihov razvoj.

Kako bi se ostvarila misija i dostigla vizija, nužno je svoje ponašanje podrediti očekivanjima i ciljevima svih zainteresiranih za djelovanje Udruge, a to su prvenstveno; obiteljska poljoprivredna gospodarstva, mali i srednji poduzetnici, naši partneri i zajednice u kojima djelujemo.

Također, da bismo postigli zajednički cilj najvažniji je timski rad i suradnja na svim razinama organizacije. Bitno nam je prepoznati potrebe naših poljoprivrednik te raditi na obostranoj dobrobiti kako bismo doprinijeli zajednici potičući aktivnosti za unaprjeđenje kvalitete života.

Upravo zbog toga, cilj nam je putem procesa obrazovanja pronaći najbolja moguća rješenja za naše poljoprivrednike i poboljšati ono što je u našem dosegu.

Vizija

Naša je vizija usmjerena na ulaganje u znanje naših poljoprivrednika putem edukacija i osiguranje savjetodavne pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te malim i srednjim poduzetnicima.

Misija

Naša misija je pak ostvarivanje postavljenih ciljeva i ispunjavanje očekivanja naših partnera.

Cilj

Naša Udruga ima za cilj provesti jedinstveni sustav kontinuirane obuke koji će ruralnom stanovništvu pomoći da unaprijedi svoje znanje, sukladno njihovim zahtjevima i potrebama. U cilju dosljednog pristupa dugoročnog razvoja sustava obuke poljoprivrednika, plan razvoja će se bazirati na sljedećim načelima:

  • omogućavanje ruralnom stanovništvu jednak pristup obuci i usavršavanju
  • obuka će se zasnivati na prioritetnim potrebama koje su definirane u strateškim dokumentima i koje su prepoznate u državnim organima
  • obuka će se izvršavati u skladu s propisima EU i nacionalnom zakonodavstvu